Choose your country

MENNEKES
过滤器
产品类别
电流
电压
极数
防护等级

160 A至600 A

用于大电流、160至600A的外壳插头、插座和连接器

39 个类别 包含 114 个产品
MENNEKES 壁装式插座 75080

壁装式插座

160 A
IP67
MENNEKES 壁装式插座 75221

壁装式插座

200 A
IP67
MENNEKES 壁装式插座 75021

壁装式插座

250 A - 400 A
250 A - 400 A
IP67
MENNEKES 壁装式插座 DUO 75145

壁装式插座 DUO

250 A
IP67
MENNEKES 壁装式插座 75327

壁装式插座

250 A
IP67
MENNEKES 壁装式插座 75339

壁装式插座

600 A
IP67
MENNEKES 壁装式插座 DUO 75143

壁装式插座 DUO

160 A
IP67
MENNEKES 壁装式插座 75231

壁装式插座

200 A
IP55
MENNEKES 壁装式插座 75031

壁装式插座

250 A - 400 A
IP55
MENNEKES 壁装式插座 电气联锁 75276

壁装式插座 电气联锁

200 A
IP55
MENNEKES 壁装式插座 电气联锁 75441

壁装式插座 电气联锁

250 A - 400 A
IP55
MENNEKES 壁装式插座 DUO 75147

壁装式插座 DUO

600 A
IP67
MENNEKES Wall mounted receptacle 75271

Wall mounted receptacle

200 A
IP55
MENNEKES 壁装式插座 75174

壁装式插座

250 A - 400 A
IP55
MENNEKES 面板式插座 75241

面板式插座

200 A - 250 A
IP67
MENNEKES 面板式插座 75067

面板式插座

160 A
IP67
MENNEKES 面板式插座 75041

面板式插座

250 A - 400 A
IP67
MENNEKES 面板式插座 75053

面板式插座

200 A
IP67
MENNEKES 面板式插座 75063

面板式插座

250 A - 400 A
IP67
MENNEKES 面板式插座 75073

面板式插座

400 A
IP67
MENNEKES 插头 75055

插头

160 A
IP67
MENNEKES 插头 75206

插头

200 A - 250 A
IP67
MENNEKES 插头 75001

插头

250 A - 400 A
IP67
MENNEKES 插头 75330

插头

600 A
IP67
MENNEKES 插头 75077

插头

160 A
IP67
MENNEKES 插头 75256

插头

200 A - 250 A
IP67
MENNEKES 插头 75173

插头

250 A - 400 A
IP67
MENNEKES 插头 75338

插头

600 A
IP67
MENNEKES 插头有角度的 75324

插头有角度的

250 A
IP67
MENNEKES 面板式插头 75066

面板式插头

160 A
IP67

坚固的大电流插头和接头以及插座的电流为160至600A,根据保护等级IP55或IP67进行保护。