Choose your country

MENNEKES

特殊插头插座

用于特殊和特定要求的连接器和解决方案

9 个类别
MENNEKES  600 V 至 690 V

600 V 至 690 V

MENNEKES  点钟方向1H产品

点钟方向1H产品

MENNEKES  超低压产品

超低压产品

MENNEKES  点钟方向12h产品

点钟方向12h产品

MENNEKES  直流电产品

直流电产品

MENNEKES  160 A至600 A

160 A至600 A

MENNEKES  AMELAN隔离开关

AMELAN隔离开关

曼奈柯斯的插头、接头、插座和电源分配器可满足特殊要求,包括高低电压、点钟方向1H产品、直流电。