Choose your country

MENNEKES
过滤器
产品类别
电流
电压
极数
钟点位置
触点
防护等级

明装插头

用于表面和墙壁安装的16至125A的家电耦合器

20 个类别 包含 141 个产品
MENNEKES 壁装式插头 843

壁装式插头

16 A
IP44
MENNEKES 壁装式插头 846

壁装式插头

16 A
IP44
MENNEKES 壁装式插头 803

壁装式插头

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES 壁装式插头 331

壁装式插头

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES 壁装式插头 21369

壁装式插头

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES 壁装式插头 356

壁装式插头

63 A - 125 A
IP67
MENNEKES 面板式插头 372

面板式插头

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES 面板式插头 393

面板式插头

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES 面板式插头 432

面板式插头

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES 面板式插头 3611

面板式插头

63 A
IP67
MENNEKES 面板式插头 461

面板式插头

16 A - 63 A
IP67
MENNEKES 面板式插头 1256

面板式插头

16 A - 63 A
IP67
MENNEKES 面板式插头 853

面板式插头

16 A
IP44
MENNEKES 面板式 RAPIDO 插头 933

面板式 RAPIDO 插头

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES 面板式插头 1408

面板式插头

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES 面板式插头 814

面板式插头

16 A - 32 A
IP44
MENNEKES 面板式插头 824

面板式插头

63 A
IP44
MENNEKES 面板式插头 825

面板式插头

16 A - 32 A
IP67
MENNEKES 面板式插头 835

面板式插头

63 A - 125 A
IP67
MENNEKES 面板式RAPIDO插头 919

面板式RAPIDO插头

16 A
IP44

用于墙壁和表面安装的水平和倾斜的电器连接器。适用于110至500V的电压,某些型号的保护等级为IP67。